MENU
MENU

Επιτρέπονται πλέον οι πλόες στα τουριστικά και επαγγελματικά σκάφη.

Επιμέλεια : Δημήτρης Καραγεωργίου

Δ1α/ΓΠ.οικ. 32909/27.5.2020 | Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο μόνο
1. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των πλοιάρχων/κυβερνητών των ιδιωτικών και επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, πλην κρουαζιεροπλοίων, που μετακινούνται εντός ελληνικής Επικράτειας, διασφαλίζεται:
α) η διενέργεια ταξιδίου:
αα. για πλοία μεταφορικής ικανότητας έως και δώδεκα (12) επιβατών, με το σύνολο αυτών,
αβ. σε περίπτωση πλοίων με επιτρεπόμενο συνολικό αριθμό επιβατών άνω των δώδεκα (12), η κάθε φορά υπερβαίνουσα τους δώδεκα (12) επιβάτες μεταφορική ικανότητα μειώνεται στο ήμισυ και προστίθεται σε αυτή των δώδεκα (12) επιβατών. Εφόσον από την εν λόγω μείωση δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο.
β) η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά.
2. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των πλοιάρχων επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων διασφαλίζεται η διενέργεια ταξιδιού με κατ΄ ανώτατο όριο το πενήντα τοις εκατό (50%) του επιτρεπόμενου συνολικού αριθμού επιβατών αυτών καθώς και η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά.
3. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες, τα μέλη του πληρώματος, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται, κατά την επιβίβαση, τη διάρκεια του ταξιδιού, την αποβίβαση καθώς και την παραμονή σε λιμάνια, όρμους ή ακτές, να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής, τις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια καθώς και τις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/).
4. Για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, κατά περίπτωση:
α) στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
β) στους πλοιάρχους ή κυβερνήτες, διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.
5. Για τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχων, την πιστοποίηση παραβάσεων και την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη των προστίμων εφαρμόζονται τα άρθρα 15 έως 18 της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 1988).
6. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εντός του πεδίου εφαρμογής της καταργείται η υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32011/24.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου κρουαζιερόπλοιων, ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 και ώρα 06.00 έως και 1.6.2020 και ώρα 06.00» (Β΄ 1994).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

 


Ακολουθεί, ολόκληρο το κείμενο της σχετικής απόφασης.

 

 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 32909/2020Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32909
ΦΕΚ B’ 2028/28.05.2020
Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90),
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 46),
γ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192),
δ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
ε. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),
στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
ζ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),
η. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),
θ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32011/24.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου κρουαζιερόπλοιων, ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 και ώρα 06:00 έως και 1.6.2020 και ώρα 06:00» (Β΄ 1994).
3. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.32009/23.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1988).
4. Την ανάγκη λήψης μέτρων τήρησης αποστάσεων στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια στο σύνολο της Επικράτειας, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά την περίοδο επανόδου στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.
5. Την από 25.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
6. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ.32908/27.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των πλοιάρχων/κυβερνητών των ιδιωτικών και επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, πλην κρουαζιεροπλοίων, που μετακινούνται εντός ελληνικής Επικράτειας, διασφαλίζεται:
α) η διενέργεια ταξιδίου:
αα. για πλοία μεταφορικής ικανότητας έως και δώδεκα (12) επιβατών, με το σύνολο αυτών,
αβ. σε περίπτωση πλοίων με επιτρεπόμενο συνολικό αριθμό επιβατών άνω των δώδεκα (12), η κάθε φορά υπερβαίνουσα τους δώδεκα (12) επιβάτες μεταφορική ικανότητα μειώνεται στο ήμισυ και προστίθεται σε αυτή των δώδεκα (12) επιβατών. Εφόσον από την εν λόγω μείωση δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο.
β) η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά.
2. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των πλοιάρχων επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων διασφαλίζεται η διενέργεια ταξιδιού με κατ΄ ανώτατο όριο το πενήντα τοις εκατό (50%) του επιτρεπόμενου συνολικού αριθμού επιβατών αυτών καθώς και η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά.
3. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες, τα μέλη του πληρώματος, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται, κατά την επιβίβαση, τη διάρκεια του ταξιδιού, την αποβίβαση καθώς και την παραμονή σε λιμάνια, όρμους ή ακτές, να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής, τις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια καθώς και τις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/).
4. Για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, κατά περίπτωση:
α) στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
β) στους πλοιάρχους ή κυβερνήτες, διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.
5. Για τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχων, την πιστοποίηση παραβάσεων και την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη των προστίμων εφαρμόζονται τα άρθρα 15 έως 18 της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.32009/23.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 1988).
6. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εντός του πεδίου εφαρμογής της καταργείται η υπ΄ αρ. Δ1α/ ΓΠ.οικ.32011/24.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου κρουαζιερόπλοιων, ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 και ώρα 06.00 έως και 1.6.2020 και ώρα 06.00» (Β΄ 1994).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Μαΐου 2020
Οι Υπουργοί
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

 

 

 

 

 

Άρθρο 2: Προϋποθέσεις εκτέλεσης ταξιδιών αναψυχής από επαγγελματικά πλοία αναψυχής
1. α) Όλα τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του παρόντος νόμου εγγράφονται υποχρεωτικά στο Μητρώο Επαγγελματικών Πλοίων Αναψυχής του άρθρου 6 του παρόντος που τηρείται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
β) Για την εγγραφή στο Μητρώο απαιτείται από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπό τους η προσκόμιση:
αα) επικυρωμένου αντιγράφου εθνικότητας του πλοίου σε ισχύ από το οποίο να προκύπτει ότι αυτό είναι οριστικά νηολογημένο σε ελληνικό νηολόγιο ή σε νηολόγιο κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. εκτός της Ελβετίας ή του Ε.Ο.Χ. Στην περίπτωση νηολόγησης σε κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. εκτός της Ελβετίας ή του Ε.Ο.Χ., θα πρέπει να αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας ότι το συγκεκριμένο πλοίο είναι επαγγελματικό.
ββ) θεωρημένου αντίγραφου της βεβαίωσης έναρξης εργασιών με αντικείμενο την εκμετάλλευση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, που εκδίδεται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ειδικά για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής με σημαία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. εκτός της Ελβετίας ή του Ε.Ο.Χ. , θα απαιτείται μόνο η προσκόμιση πιστοποιητικού απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) στον πλοιοκτήτη το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και ο διορισμός φορολογικού εκπροσώπου.
γγ) απόδειξης είσπραξης παραβόλου ή έντυπου παραβόλου του άρθρου 7 παρ.2 του παρόντος νόμου.
δδ) βεβαίωσης από το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.) περί εγγραφής και μη οφειλής.
2. Με την εγγραφή του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στο Μητρώο, χορηγείται στον πλοιοκτήτη ή στον εφοπλιστή ή στον νόμιμο εκπρόσωπό τους από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου «Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Επαγγελματικών Πλοίων Αναψυχής» η οποία υπέχει θέση άδειας, φυλάσσεται επάνω στο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής και επιδεικνύεται στις αρμόδιες Αρχές όποτε ζητηθεί.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται ο τύπος της Βεβαίωσης, η δυνατότητα χορήγησης αντιγράφων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
3. Πριν από τη λήξη της χρονικής περιόδου για τη συμπλήρωση του αριθμού των ελαχίστων ημερών ναύλωσης όπως ορίζεται στο επόμενο άρθρο, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής η ο νόμιμος εκπρόσωπός τους οφείλει να προσέλθει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για τον υπολογισμό των ημερών ναύλωσης. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η προσκόμιση:
αα) του πρωτότυπου ή επικυρωμένου αντιγράφου του Ειδικού Εντύπου Πληροφοριακών Στοιχειών Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.) το οποίο δεν πρέπει να φέρει διορθώσεις. Στην περίπτωση που το Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. φέρει διορθώσεις απαιτείται επιπροσθέτως η προσκόμιση ακριβών φωτοαντιγράφων των ναυλοσυμφώνων καθώς και των αντίστοιχων καταστάσεων επιβατών.
ββ) απόδειξης είσπραξης παραβόλου ή εντύπου παραβόλου του άρθρου 7 παρ.2 του παρόντος νόμου
γγ) βεβαίωσης περί μη οφειλής από το Ν.Ε.Ε.
Η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, υπολογίζει τις ημέρες ναύλωσης από το Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. – ή από τα ναυλοσύμφωνα και τις καταστάσεις επιβατών στην περίπτωση που το Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. φέρει διορθώσεις-, όπως αυτές έχουν βεβαιωθεί, καταχωριστεί και θεωρηθεί από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, εκδίδει «Βεβαίωση Υπολογισμού Ημερών Ναύλωσης» και καταχωρίζει στο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. τον αριθμό πρωτοκόλου και την ημερομηνία της Βεβαίωσης καθώς και τον αριθμό των ημερών ναύλωσης όπως προέκυψε από τον υπολογισμό.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται ο τύπος της Βεβαίωσης, η δυνατότητα χορήγησης αντιγράφων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
4. α) Αν κατά τον υπολογισμό των ημερών ναύλωσης προκύψει ότι δεν συμπληρώθηκε το κατώτατο όριο όπως ορίζεται στο επόμενο άρθρο μπορεί, μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του νομίμου εκπροσώπου τους, κατ’ εξαίρεση να χορηγηθεί η βεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου εφ’ όσον:
i) η αδυναμία πραγματοποίησης του ορίου οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε μεγάλης έκτασης μετασκευές ή επισκευές, που έχουν έγκαιρα και γραπτά αναφερθεί στην πλησιέστερη Λιμενική Αρχή, οι οποίες αποδεικνύονται από σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής καθώς και από σχετική βεβαίωση αναγνωρισμένου Νηογνώμονα
ή
ii) κατά το χρόνο λήξης της χρονικής περιόδου για τη συμπλήρωση των ελαχίστων ημερών ναύλωσης έχει πραγματοποιηθεί το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του κατώτατου ορίου ημερών ναύλωσης που ορίζεται στο επόμενο άρθρο.
Σε αυτή την περίπτωση α) ο υπολοιπόμενος αριθμός ημερών πρέπει να συμπληρωθεί μέσα στο επόμενο δωδεκάμηνο και β) στη Βεβαίωση αναφέρεται ρητά ότι αυτή ισχύει για δώδεκα (12) μήνες.
Εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου δεν μπορεί να γίνει για δεύτερη συνεχή φορά. Αμέσως μετά την κατ’εξαίρεση χορήγηση Βεβαίωσης της υποπερίπτωσης i) δε δύναται να χορηγηθεί η κατ’εξαίρεση Βεβαίωση της υποπερίπτωσης ii) και αντίστροφα.
5. Σε περίπτωση κατάσχεσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή, αναστέλλεται ο υπολογισμός της χρονικής περιόδου για την πραγματοποίηση του ελαχίστου ορίου ημερών ναύλωσης του επόμενου άρθρου.
Με δήλωση του υπόχρεου γνωστοποιείται η κατάσχεση στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που έλαβε χώρα. Στη δήλωση αυτή περιλαμβάνεται και η Λιμενική Αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται κατασχεμένο το επαγγελματικό πλοίο. Επίσης προσκομίζονται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, ακριβή αντίγραφα των εγγράφων από τα οποία προκύπτει το γεγονός αυτό καθώς και το παράβολο που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του παρόντος νόμου.
Ο υπολογισμός της χρονικής περιόδου για την πραγματοποίηση του ελαχίστου ορίου ημερών ναύλωσης αναστέλλεται μέχρι την άρση της κατάσχεσης από το αρμόδιο όργανο ή μετά από την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.
Για την αναστολή του υπολογισμού της χρονικής περιόδου για την πραγματοποίηση του ελαχίστου ορίου ημερών ναύλωσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, που κοινοποιείται και στις αρμόδιες φορολογικές και τελωνειακές Αρχές, στην οποία ορίζεται και η ημερομηνία έναρξης της αναστολής.
Με δήλωση του υπόχρεου γνωστοποιείται η άρση της κατάσχεσης στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την άρση της από το αρμόδιο όργανο ή μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση και προσκομίζονται ακριβή αντίγραφα των εγγράφων από τα οποία προκύπτει αυτή.
Ο υπολογισμός της χρονικής περιόδου για την πραγματοποίηση του ελαχίστου ορίου ημερών ναύλωσης θα αρχίζει από την ημερομηνία άρσης της κατάσχεσης για ίσο χρονικό διάστημα με εκείνο που υπολείπονταν κατά τον χρόνο της κατάσχεσης του πλοίου.
6. Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής διαγράφεται από το Μητρώο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
αα) μετά από αίτηση του δικαιούχου
ββ) αν διαγραφεί από το νηολόγιο στο οποίο είναι εγγεγραμμένο
γγ) σε περίπτωση παράβασης καθ’ υποτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18
Για το σκοπό αυτό, μαζί με τη σχετική αίτηση θα κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου τα εξής:
i) Πρωτότυπο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. ή Επικυρωμένο αντίγραφο το οποίο δεν πρέπει να να φέρει διορθώσεις. Στην περίπτωση που το Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. φέρει διορθώσεις απαιτείται επιπροσθέτως η προσκόμιση ακριβών φωτοαντιγράφων των ναυλοσυμφώνων καθώς και των αντίστοιχων καταστάσεων επιβατών.
ii) Ακριβές φωτοαντίγραφο του ισχύοντος Εγγράφου Εθνικότητας
Ειδικά στην υπό στοιχείο ββ) περίπτωση, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού από το οποίο προκύπτει η διαγραφή του πλοίου αναψυχής από το νηολόγιο στο οποίο ήταν εγγεγραμμένο.
Η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατά την διαγραφή του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής από το Μητρώο, θα υπολογίζει τις ημέρες ναύλωσης από το Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. – ή από τα ναυλοσύμφωνα και τις καταστάσεις επιβατών στην περίπτωση που το Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. φέρει διορθώσεις- όπως αυτές έχουν βεβαιωθεί, καταχωριστεί και θεωρηθεί από την αρμόδια Λιμενική Αρχή.
Για τη διαγραφή του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής από το Μητρώο, στις περιπτώσεις αα και ββ ανωτέρω εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου που κοινοποιείται και στις αρμόδιες φορολογικές και τελωνειακές Αρχές, στην οποία ορίζεται και η ημερομηνία της διαγραφής.
Στην περίπτωση γγ εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου η οποία κοινοποιείται ομοίως και στις αρμόδιες φορολογικές και τελωνειακές Αρχές, στην οποία ορίζεται και η ημερομηνία της διαγραφής.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της ημερομηνίας διαγραφής του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής από το Μητρώο λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 3 του παρόντος.
7. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται ευδιάκριτο ειδικό Σήμα και ειδικότερα το αντίτιμό του, ο τύπος, οι διαστάσεις, το χρώμα, τα στοιχεία και η ισχύς αυτού, το οποίο υποχρεούνται να φέρουν εμφανώς τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ώστε να διακρίνονται από τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
Τυχόν παράβαση της υποχρέωσης αυτής επισύρει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 περίπτωση α του άρθρου 18 του παρόντος νόμου.

 

 

Στα 12 άτομα “κλείδωσε” και επίσημα ο μέγιστος αριθμός επιβατών στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που μετακινούνται εντός της ελληνικής επικράτειας, όπως πρώτο έγραψε το Tourism Today στις 26 Μαΐου.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε πριν από λίγο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:
1. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των πλοιάρχων/κυβερνητών των ιδιωτικών και επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, πλην κρουαζιεροπλοίων, που μετακινούνται εντός ελληνικής Επικράτειας, διασφαλίζεται:
α) η διενέργεια ταξιδίου: αα. για πλοία μεταφορικής ικανότητας έως και δώδεκα (12) επιβατών, με το σύνολο αυτών, αβ. σε περίπτωση πλοίων με επιτρεπόμενο συνολικό αριθμό επιβατών άνω των δώδεκα (12), η κάθε φορά υπερβαίνουσα τους δώδεκα (12) επιβάτες μεταφορική ικανότητα μειώνεται στο ήμισυ και προστίθεται σε αυτή των δώδεκα (12) επιβατών. Εφόσον από την εν λόγω μείωση δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο.
β) η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά.
2. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των πλοιάρχων επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων διασφαλίζεται η διενέργεια ταξιδιού με κατ΄ ανώτατο όριο το πενήντα τοις εκατό (50%) του επιτρεπόμενου συνολικού αριθμού επιβατών αυτών καθώς και η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά.
3. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες, τα μέλη του πληρώματος, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται, κατά την επιβίβαση, τη διάρκεια του ταξιδιού, την αποβίβαση καθώς και την παραμονή σε λιμάνια, όρμους ή ακτές, να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής, τις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια καθώς και τις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/).
4. Για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, κατά περίπτωση:
α) στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
β) στους πλοιάρχους ή κυβερνήτες, διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.

 


Ξεκινούν και πάλι τα ταξίδια τους στις ελληνικές θάλασσες τα επαγγελματικά σκάφη, τουριστικά πλοία και πλοιάρια σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε σήμερα σε ΦΕΚ. Τα ταξίδια τους θα γίνονται με τους κανόνες των αποστάσεων και πληρότητας του 50% αλλά για πάνω από τα 12 άτομα.
Σύμφωνα με την απόφαση με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των πλοιάρχων/κυβερνητών των ιδιωτικών και επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, πλην κρουαζιεροπλοίων, που μετακινούνται εντός ελληνικής Επικράτειας, διασφαλίζεται, η διενέργεια ταξιδίου, για πλοία μεταφορικής ικανότητας έως και δώδεκα (12) επιβατών, με το σύνολο αυτών, σε περίπτωση πλοίων με επιτρεπόμενο συνολικό αριθμό επιβατών άνω των δώδεκα (12), η κάθε φορά υπερβαίνουσα τους δώδεκα (12) επιβάτες μεταφορική ικανότητα μειώνεται στο ήμισυ και προστίθεται σε αυτή των δώδεκα (12) επιβατών. Εφόσον από την εν λόγω μείωση δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο.
Θα πρέπει επίσης να τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των πλοιάρχων επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων θα πρέπει να διασφαλίζεται η διενέργεια ταξιδιού με κατ΄ ανώτατο όριο το πενήντα τοις εκατό (50%) του επιτρεπόμενου συνολικού αριθμού επιβατών αυτών καθώς και η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά.
Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες, τα μέλη του πληρώματος, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται, κατά την επιβίβαση, τη διάρκεια του ταξιδιού, την αποβίβαση καθώς και την παραμονή σε λιμάνια, όρμους ή ακτές, να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής, τις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια καθώς και τις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/).
Για κάθε παράβαση των διατάξεων επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, κατά περίπτωση στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ και. στους πλοιάρχους ή κυβερνήτες, διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.


 

Powered by Blog - Widget