MENU
MENU

Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ. – Π.Ε.Ε.Υ. Επιστολες προς Υπουργούς, για την απαγόρευση κίνησης τουριστικών σκαφών ιδιωτών.

Επιμέλεια : Δημήτρης Καραγεωργίου

Αριθ. Πρωτ.: 053/20/ΕΤ Νέο Φάληρο 18 Μαΐου 2020


ΠΡΟΣ: κκ. Πλακιωτάκη Γιάννη και Κικίλια Βασίλη
Υπουργούς Ναυτιλίας και Υγείας, αντίστοιχα

 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

1. Όπως είναι γνωστό με κοινές υπουργικές αποφάσεις (κ.υ..α.), και παρατάσεις αυτών με τελευταία τη δημοσιευθείσα μόλις σήμερα στο ΦΕΚ 1871 Β/17-5-2020, έχει επιβληθεί το μέτρο της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα έως και την 25.5.2020 και ώρα 06:00.
2. Ανεξαρτήτως του αιφνιδιασμού λόγω της καθυστερημένης δημοσίευσης και των εξ αυτής προβλημάτων που σφόδρα πιθανολογείται ότι θα εμφανισθούν, στο άρθρο μόνο της τελευταίας κ.υ.α. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30621/17-5-2020 (Β΄1871) προβλέπεται ότι επιτρέπεται η διενέργεια ερασιτεχνικής αλιείας από ιδιωτικά σκάφη ολικού μήκους έως δώδεκα (12) μέτρων υπό προϋποθέσεις.
3. Κατά την άποψη του Συνδέσμου μας, και στη συνέχεια πολλαπλών οχλήσεων από μέλη μας, θα μπορούσαν τα σκάφη, το νομικό καθεστώς των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων (Γ.Κ.Λ.) αριθ. 38 (Β΄2390/2019) να ενταχθούν στην πιο πάνω ρύθμιση για τους εξής λόγους:

3.1. είναι και αυτά ολικού μήκους μέχρι 12 μέτρα,
3.2. διενεργείται και με αυτά ερασιτεχνική αλιεία που αποτελεί και το βασικό αίτιο για την εκμίσθωσή
τους
3.3. θα μπορέσει να διενεργήσει ερασιτεχνική αλιεία και ο μη ιδιοκτήτης ιδιωτικού σκάφους
3.4. θα καταργηθεί η, κατά την άποψή μας ανεπίτρεπτη, διάκριση της δυνατότητας τουτέστιν να μπορεί
να διενεργήσει ερασιτεχνική αλιεία ο ιδιοκτήτης σκάφους και ο μη ιδιοκτήτης να μην μπορεί, αφού
βασική επιδίωξη αμφοτέρων είναι ή άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας !!!
3.5. δεν αναβιώνουν μνήμες για κατέχοντες και μη κατέχοντες,
3.6. θα παρασχεθεί η δυνατότητα λήψης θαλάσσιου λουτρού από το σκάφος μακράν από άλλους
λουόμενους (τήρηση του Social Distancing κατά τον καλλίτερο τρόπο).
3.7. θα τηρηθεί η βασική συνταγματική αρχή της ίσης μεταχείρισης αφού δεν υφίσταται ουσιώδης
διαφορά μεταξύ των δύο σκαφών πλην της επαγγελματικότητας που κατά την άποψή μας δεν
στοιχειοθετεί τη γενόμενη διάκριση.
3.8. Από την εκμίσθωσή τους θα επανεκκινήσει η νεκρωμένη ήδη δραστηριότητα της παροχής
υπηρεσιών στον τομέα της θαλάσσιας αναψυχής
3.9. Από την εκμίσθωσή τους θα προκύψουν και οικονομικής μορφής οφέλη (Φ.Π.Α., Ε.Φ.Κ. κ.λπ) στην
εθνική μας οικονομία.
3.10. δεν καταστρατηγούνται, εν κατακλείδι, τα μέτρα που δικαιολογημένα επιβλήθηκαν για τηναποφυγή εξάπλωσης του Covid -19

 

 

4. Συνοψίζοντας παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη βάσιμη και επαρκή, κατά την άποψή μας, επιχειρηματολογία που αναπτύχθηκε πιο πάνω προς την κατεύθυνση συμπερίληψης στα ιδιωτικά σκάφη και τα αντίστοιχα ομοίων τεχνικών χαρακτηριστικών (διαστάσεις κ.λπ.) του Γ.Κ.Λ. αριθ. 38
5. Τέλος αυτονόητο είναι ότι θα εφαρμόζονται, ανεξαιρέτως, οι προϋποθέσεις που πραγματεύεται η περίπτωση στ) της παραγράφου 2 του άρθρου μόνου της πιο πάνω κ.υ.α.

 

Σε αναμονή της ενημέρωσή μας επί του πιο πάνω θέματος
 

Διατελούμε με τιμή


Για το Δ.Σ./Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ.-Π.Ε.Υ.Υ.

 

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Κρανίτης                        Μιχαήλ Αγγελάκης
 

Powered by Blog - Widget