MENU
MENU

Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ. - Π.Ε.Ε.Υ. Πίνακας εναρμονισμένων προτύπων (EN ISO)

Αριθ. Πρωτ.: 027/16/ΕΤ                                      Νέο Φάληρο 02 Φεβρουαρίου 2016

ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου
ΘΕΜΑ: Πίνακας εναρμονισμένων προτύπων  (EN ISO)

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας στέλνουμε τον νέο πίνακα εναρμονισμένων προτύπων σχετικών με το σχεδιασμό και την κατασκευή σκαφών αναψυχής που δημοσιεύτηκε στο αριθ.  C 014 τεύχος της Επίσημης Εφημερίδας (Official Journal) της Ε.Ε.
Ο πίνακας αυτός αντικαθιστά όλους τους προηγούμενους που είχαν δημοσιευθεί στην ίδια Επίσημη Εφημερίδα.
Διευκρινίζουμε ότι:
•    μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιευθεί πίνακας ενόψει της νέας Οδηγίας 2013/53/ΕΕ και
•    η Οδηγία 94/25/ΕΚ, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την 2003/44/ΕΚ όμοια, θα εξακολουθήσει να ισχύει μέχρι τις 17-ΙΑΝ-2017
Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας

Επισυνάπτεται:
Πίνακας (σε pdf)


Με φιλικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ./ΣΕΚΑΠΛΑΣ-ΠΕΕΥ

Ο Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Κρανίτης                Γεώργιος Βαλλιανάτος
 

Συνημμένα αρχεία
Powered by Blog - Widget