MENU
MENU

Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ. - Π.Ε.Ε.Υ. Υπόμνημα προς τον Υπουργό, για την απόσυρση του προωθούμενου τραγικού νόμου για την ερασιτεχνική αλιεία.

Αριθ. Πρωτ.: 042/16/ΕΤ                                                                    Νέο Φάληρο 11 Απριλίου 2016

 

 

                                                  ΠΡΟΣ: κ. Βαγγέλη Αποστόλου

Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

                                                                          ΚΟΙΝ.: 1. κκ Βουλευτές της Επιτροπής

                                                                                            Παραγωγής & Εμπορίου της

                                                                                            Βουλής των Ελλήνων

                                                                                        2. Όλα τα ανά την Επικράτεια

                                                                            μέλη του Συνδέσμου μας

                                                                             3. ΜΜΕ (Έντυπος περιοδικός,

                                                                    ηλεκτρονικός Τύπος)

                                                                4. Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΘΕΜΑ:  1. Άρθρο 43 του σχεδίου νόμου με τίτλο «Αγροτικοί συνεταιρισμοί κ.λπ.»

         2. Αίτημα συνάντησης

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 

     1. Ο Σύνδεσμός μας εκπροσωπεί 450 μέλη ανά την Επικράτεια ενώ περισσότερα αναφέρονται στην επισυναπτόμενη «Παρουσίαση».

2. Με έκπληξη αλλά και οργή πληροφορηθήκαμε την, πρόσφατη, κατάθεση στη Βουλή των Ελλήνων του νομοσχεδίου με το άρθρο 43 του οποίου επαναφέρεται ο παρωχημένος πλέον θεσμός του εφοδιασμού των ερασιτεχνικών σκαφών με άδειες αλιείας.

3. Ελπίζουμε ότι οι σύμβουλοί σας, οι οποίοι σας εισηγήθηκαν την υπό θεσμοθέτηση ρύθμιση θα σας ενημέρωσαν ότι η κατάργηση, προ διετίας, της υποχρέωσης εφοδιασμού του κάθε σκάφους, κατά συνέπεια ερασιτεχνικού ή επαγγελματικού αναψυχής, με άδεια αλιείας σκάφους που προβλεπόταν από το β.δ. 666/66 είχε τα συνακόλουθα ευεργετικά σε κάθε περίπτωση αποτελέσματα αφού:

4.1. μετά τη συνεχή πτώση του αριθμού των πωλήσεων μικρών σκαφών από το έτος 2009 και εντεύθεν η οποία, σημειωτέον, ξεπέρασε το 87%, παρουσιάστηκε το έτος 2014 αύξηση κατά ποσοστό 25% επί των πωλήσεων του έτους 2013 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας.

4.2. η πιο πάνω αύξηση αφορά αποκλειστικά και μόνον στην επαγγελματική χρήση,

4.3. δημιουργήθηκε ήδη νέος κλάδος επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών θαλάσσιας     αναψυχής με σκάφος για σκοπούς άσκησης ερασιτεχνική αλιείας,

4.4. ενισχύθηκε η απασχόληση νέων στις νέες δραστηριότητες,

4.5. ό,τι καλό προέκυψε για την εθνική μας οικονομία.

5. Ελπίζουμε επίσης ότι οι σύμβουλοί σας θα σας ενημέρωσαν για τις νέες γραφειοκρατικές διαδικασίες που δρομολογούνται με την καθιέρωση νέου μητρώου, για την ταλαιπωρία του κόσμου και για την αγανάκτησή του για τις παλινωδίες της Κεντρικής Διοίκησης για, για, ………

 

 

 

 

Αξιότιμε κύριε. Υπουργέ,

6. Δώστε άμεσα εντολή για την απόσυρση του συγκεκριμένου άρθρου πριν αντιμετωπίσετε την οργή:

6.1.    όλων των ανά την Επικράτεια συλλογικών οργάνων (ερασιτεχνικών

          συλλόγων, ναυταθλητικών συνδέσμων, ομίλων φουσκωτών σκαφών κ.λπ.)

6.2.    όλων εκείνων που προσέβλεψαν με εμπιστοσύνη στο κράτος, ίδρυσαν

          συναφείς με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα επιχειρήσεις και τώρα

           διαπιστώνουν ότι το ίδιο το κράτος είναι αυτό που τους πετάει στο δρόμο

           αντί να προστατεύει την εργασία τους. Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό το άρθρο 22  του Συντάγματος κατά οποίο «Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού».

 6.3.  όλων εκείνων που παραδοσιακά ασχολούνται με τη διάθεση ερασιτεχνικών

         αλιευτικών εργαλείων και συσκευών.

 7. Δώστε άμεσα εντολή να διερευνηθεί ποιοι είναι οι λόγοι που επιβάλλουν πισωγυρίσματα γιατί και κατά την θεσμοθέτηση του ν. 4256/2014 πιθανότατα οι ίδιες εισηγήσεις υπήρχαν προς την αντίθετη όμως κατεύθυνση δηλαδή της μη κατάργησης, τότε, των αδειών αλιείας των σκαφών. Ποιος ξέρει γιατί.

8. Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω διαπιστώνεται επιπολαιότητα και ασάφεια στη δομή, διατύπωση και γενικά στην κατάρτιση του συγκεκριμένου άρθρου, ενώ δημιουργείται σειρά εύλογων ερωτημάτων. Ειδικότερα:

8.1. Ποιος είναι λόγος για τον οποίο θα εγγράφονται στο Μητρώο μόνον:

8.1.1.Τα πλαστικά ή ξύλινα σκάφη, συμβατά ή ημιταχύπλοα με ανώτατο όριο

         ολικού μήκους τα επτά και μισό (7,5) μέτρα και με μέγιστη ιπποδύναμη

         της μηχανής τους εκατόν είκοσι (120) ίππους και

8.1.2. Τα φουσκωτά σκάφη με ανώτατο όριο ολικού μήκους τα έξι (6) μέτρα

           και με μέγιστη ιπποδύναμη μηχανής τους εκατόν είκοσι (120) ίππους.

8.2.Ποιος είναι ο λόγος  (αιτιολογική βάση) καθορισμού των 7.5 μ. και των 6 μ. ολικού μήκους κατ’ ανώτατο όριο για το σκάφος

8.3.Ποιος είναι ο λόγος διαφοροποίησης του ολικού μήκους των πλαστικών ή ξύλινων, συμβατών ή ημιταχύπλοων από τα φουσκωτά.

8.4.Ποιος είναι ο ορισμός του ημιταχύπλοου σκάφους καθόσον εισάγεται για πρώτη φορά στο ελληνικό Δίκαιο.

8.5.Ποιος είναι ο ορισμός του συμβατού σκάφους καθόσον εισάγεται για πρώτη φορά στο ελληνικό Δίκαιο,  εκτός εάν νοείται το συμβατικό που και πάλι δεν προσήκει.

8.6.Ποιος είναι ο ορισμός του φουσκωτού σκάφους.

8.7.Σκάφος  που φέρει  γάστρα τύπου R.I.B. (Rigid Inflatable Boat) που αναμφίβολα είναι πολυεστερική θεωρείται φουσκωτό. Αν ναι τότε  σε τι διαφέρει από το αμιγώς πολυεστερικό σκάφος.

8.8.Αν σε ένα σκάφος υπάρχουν εγκατεστημένοι  δύο κινητήρες (μηχανές) 65 ΗΡ ο καθένας τι γίνεται δηλ.  αθροίζονται ή όχι. Υπόψη ότι στο οικείο άρθρο αναφέρεται μηχανή και όχι μηχανές. Εάν αθροίζονται δεν υπάρχει κάποιο εκατοστιαίο ποσοστό μείωσης της συγκεκριμένης ισχύος των δύο κινητήρων, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων για το χαρακτηρισμό των ταχύπλοων σκαφών

8.9.Ο τυχόν εφεδρικός κινητήρας συνυπολογίζεται.

8.10.   Δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ εξωλέμβιων κινητήρων, εσω/εξωλέμβιων και εσωλέμβιων σε σχέση με την ιπποδύναμη.

8.11.   Εν κατακλείδι ερασιτεχνικό σκάφος πολυεστερικό LOA 7,60μ. ή  φουσκωτό (;)  6.10 μ. απαγορεύεται να χρησιμοποιείται στην άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας από τους επιβαίνοντες σ’ αυτό.

8.12.   Εν κατακλείδι ερασιτεχνικό σκάφος,  πολυεστερικό ή  φουσκωτό (;), 5,50 μ. με ιπποδύναμη  μεγαλύτερη από 120 ΗΡ απαγορεύεται να χρησιμοποιείται στην άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας από τους επιβαίνοντες σ’ αυτό.

8.13.   Εν κατακλείδι τα επαγγελματικά μικρά σκάφη, κατά την έννοια των διατάξεων του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23 (ΦΕΚ 231 Β΄/2000), όπως ισχύει, που μεταφέρουν επιβάτες (για θαλάσσιες εκδρομές, του Γ.Κ.Λ. αριθ. 38 (ΦΕΚ 748 Β΄/2004), του ν. 3409/2005 – καταδύσεις αναψυχής)  δεν θα εφοδιάζονται με άδεια αλιείας.

      9. Τέλος παρατηρείται και αύξηση του παραβόλου κατά 50% σε σχέση με το αντίστοιχο που προβλεπόταν πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 4256/2014, όπως αυτό αποδεικνύεται από τον παρατιθέμενο πιο κάτω πίνακα. Με άλλα λόγια προσπαθούμε να βγάλουμε και από τη μύγα ξύγκι !

 

Κύριε Υπουργέ,

10. Σφάλματα του πρόσφατου παρελθόντος θα πρέπει να μας γίνουν μαθήματα για την αποφυγή επανάληψής τους στο παρόν και στο μέλλον.

 

Επισυνάπτεται:

Παρουσίαση Συνδέσμου

 

Με τιμή

Για το Δ.Σ./Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ. – Π.Ε.Ε.Υ.

 

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γενικός Γραμματείας

 

 

Γεώργιος Κρανίτης                                         Γεώργιος Βαλλιανάτος

Powered by Blog - Widget