MENU
MENU

Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΗΤΟΥ
Ο διαδικτυακος τόπος με domain name www.psarema-skafos.gr (εφεξής και χάριν συντομίας site), προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης, τους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του site παρακαλείτε να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων και υπηρεσιών του site, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Σε περίπτωση διαφωνίας ο χρήστης παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση του site, αλλά όπως γνωστοποιήσει στην Εταιρία τις όποιες τυχόν παρατηρήσεις του προκειμένου να ληφθούν υπόψη, πάντοτε εντός των ορίων του δυνατού, της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών.

Οι όροι χρήσης και δήλωση απόρρητου έχουν συνταχθεί από νομική ομάδα η οποία εκπροσωπεί το www.psarema-skafos.gr και απευθύνονται σε όποιον θελήσει να επισκεφτεί τις σελίδες ή να κάνει χρήση των υπηρεσιών του. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες του site ή κάνει χρήση των υπηρεσιών για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως χρήστης. Όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν στο www.psarema-skafos.gr ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης ενώ η επίσκεψη στις σελίδες και η χρήση των υπηρεσιών του site προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή τους.
 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Το www.psarema-skafos.gr συλλέγει πληροφορίες των χρηστών σε διάφορα σημεία του site και δεν πουλάει ή νοικιάζει αυτή την πληροφορία σε τρίτους με άλλους τρόπους πέρα από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν. Σε περιπτώσεις που απαιτείται να δοθεί αριθμός πιστωτικής κάρτας για αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών, το www.psarema-skafos.gr χρησιμοποιεί άμεσο link με ευρέως αναγνωρίσιμες τράπεζες. Αυτές δεν κρατάνε, μοιράζονται, γνωστοποιούν ή χρησιμοποιούν προσωπικές πληροφορίες των χρηστών, ούτε δικαιούνται να χρησιμοποιούν οι ίδιες προσωπικές πληροφορίες για άλλους σκοπούς πέρα από την παροχή της υπηρεσίας.
 

NEWSLETTER
Προκειμένου να γραφτεί στο newsletter του www.psarema-skafos.gr ο χρήστης πρέπει να δώσει μια έγκυρη e-mail διεύθυνση. Η διεύθυνση αυτή χρησιμοποιείται για την αποστολή του newsletter και άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων προς τους χρήστες του site.
 

LINKS
Το www.psarema-skafos.gr περιέχει σε πολλά σημεία του links προς άλλα sites για το περιεχόμενο των οποίων δεν φέρει καμιά ευθύνη. Επίσης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν συλλογή προσωπικών πληροφοριών από αυτά.
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Το www.psarema-skafos.gr μπορεί να μοιραστεί συγκεντρωτικά δημογραφικά στοιχεία με συνεργάτες του. Οι πληροφορίες αυτές δεν συνδέονται κατά κανέναν τρόπο με προσωπικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν κάποιο μεμονωμένο άτομο.
 

 

ΕΡΕΥΝΕΣ
Κατά καιρούς το www.psarema-skafos.gr ή συνεργάτης ζητάει πληροφορίες από τους χρήστες μέσω ερευνών. Η συμμετοχή σε αυτές τις έρευνες είναι εντελώς εθελοντική και γι' αυτό οι χρήστες έχουν την επιλογή για το αν θα δώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από αυτές τις έρευνες χρησιμεύουν στην καλύτερη γνώση του κοινού του site και στην καλυτέρευση των υπηρεσιών που αυτό προσφέρει.
 

FORUMS
Το www.psarema-skafos.gr παρέχει στους χρήστες την δυνατότητα να δημοσιεύσουν περιεχόμενο όπως ενδεικτικά κείμενα, εικόνες και βίντεο σε διάφορα σημεία του site. Το περιεχόμενο αυτό είναι και παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη από τον οποίο πηγάζει και ο χρήστης παραμένει ο μόνος υπεύθυνος για αυτό.
Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται χωρίς προηγούμενο έλεγχο από το site και ότι το site διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει εκ των υστέρων οποιοδήποτε περιεχόμενο έχει δημοσιευτεί από τον χρήστη.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις σελίδες και τις υπηρεσίες του site μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Επίσης κατανοεί και αποδέχεταi ότι το site δε μπορεί να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή ότι είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο που έχει δημοσιευτεί από κάποιον χρήστη.

Οι χρήστες κατανοούν και συμφωνούν ότι έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιεύουν στο site:
- Να μην είναι παράνομο, προσβλητικό, υβριστικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό.
- Να μην παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων.
- Να μην παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα.
- Να μην συνιστά ποινικό αδίκημα με οποιοδήποτε τρόπο.
- Να είναι σύμφωνο με την υπάρχουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης αντιληφθεί περιεχόμενο αντίθετο με τα παραπάνω, το site τον παρακαλεί να επικοινωνήσει με κάθε τρόπο που αναφέρεται σε αυτό, για να το αναφέρει. Το περιεχόμενο το οποίο θα υποδειχθεί από τον χρήστη θα ελεγχθεί και αν κριθεί αναγκαίο θα απομακρυνθεί.

Η αξιολόγηση του περιεχομένου που έχει δημοσιευτεί από τους χρήστες καθώς και η χρήση αυτού ως πληροφορία είναι αποκλειστική υπευθυνότητα του χρήστη και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί το site ως υπεύθυνο για την ορθότητα και την χρησιμότητά του.
 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το www.psarema-skafos.gr λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσει τις υπηρεσίες που προσφέρει αλλά δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιά υποστεί ο χρήστης από την επίσκεψη των σελίδων και την χρήση των υπηρεσιών του.
 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Δικαιούχος του διαδικτυακού τόπου με domain name www.psarema-skafos.gr, είναι οι Νικόλαος Γ Λυμπερόπουλος & Δημήτριος Ι. Καραγεωργίου, ενώ στο εν λόγω site προσφέρει τις υπηρεσίες της αφιλοκερδώς και με αγάπη, εξειδικευμένη δημοσιογραφική ομάδα.

Powered by Blog - Widget
Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του psarema-skafos.gr και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.
Επιλέξτε «Αποδοχή» ή «Ρυθμίσεις» για να ορίσετε τις επιλογές σας.