MENU
MENU

THALASSA TROPHY 2010

Κανονισμός αγώνα

 

Σύμφωνα με νεότερη δήλωση του διοργανωτή, ο αγώνας αναβάλεται. Ισχύει όμως ο κανονισμός και θα παραμείνει μέχρι την ακύρωση του.

 

 

Συμμετοχές
Στο Thalassa Trophy 2010 - Aegean RIB Rally έχουν δικαίωμα συμμετοχής:
1. Κατασκευαστές και αντιπρόσωποι φουσκωτών σκαφών
2. Ιδιώτες, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν την σύμφωνη γνώμη του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του σκάφους με το οποίο θα συμμετάσχουν.
Προϋποθέσεις συμμετοχής - προδιαγραφές
Στον αγώνα έχουν δυνατότητα συμμετοχής μόνο φουσκωτά σκάφη παραγωγής (όπως αυτά αναφέρονται στο CE και περιγράφονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά των prospectus τους ή την ιστοσελίδα της κατασκευάστριας εταιρίας) ασφαλισμένα και με δυνατότητα εκτέλεσης πλόων χωρίς τοπικούς περιορισμούς, με ελάχιστο εξωτερικό μήκος τα 6,5 μέτρα και μέγιστο τα 12 μέτρα, τα οποία είναι εφοδιασμένα με κινητήρες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας:
1. Δίχρονους - άμεσου ψεκασμού.
2. Τετράχρονους.
3. Έσω-έξω, βενζίνης ή πετρελαίου. Eξαιρούνται σκάφη χαρακτηρισμένα ως «Racing» (αγωνιστικά). Τα σκάφη που συμμετέχουν δεν πρέπει να φέρουν κινητήρες των οποίων η συνολική ονομαστική ισχύς ξεπερνάει την ανώτατη ιπποδύναμη που δηλώνει ο κατασκευαστής στο CE του σκάφους. Στην περίπτωση όπου σκάφος φέρει συνολική ονομαστική ιπποδύναμη ανώτερη από αυτή που δηλώνεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά του, για να γίνει δεκτή η συμμετοχή του θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση νηογνώμονα ή αυτοπιστοποίηση του κατασκευαστή. Ως μήκος σκάφους θεωρείται αυτό που δηλώνει ο κατασκευαστής στο CE. Οι μόνες τροποποιήσεις που επιτρέπονται στα σκάφη που συμμετέχουν γίνονται για λόγους ασφαλείας των πληρωμάτων και αφορούν τα καθίσματα (επιτρέπεται η τοποθέτηση καθισμάτων τύπου bucket, ίππου και απλά καθίσματα με πλαϊνή στήριξη). Σκάφη κατασκευασμένα για αγωνιστική χρήση που έχουν υποστεί προσθετικές τροποποιήσεις δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Προκειμένου η διοργάνωση να κατατάξει τα σκάφη σε κατηγορίες θα πρέπει η αίτηση συμμετοχής να συνοδεύεται με αντίγραφο του CE όπου αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σκάφους.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα επιτρέπεται η αλλαγή κινητήρα (-ων), μετά από βλάβη.
2
Κατηγορίες
Οι κατηγορίες του Thalassa Trophy 2010 - Aegean RIB Rally διαμορφώνονται ως εξής:
1. Φουσκωτά σκάφη με εξωτερικό μήκος από 6,5 έως 8 μέτρα εφοδιασμένα με έναν κινητήρα.
2. Φουσκωτά σκάφη με εξωτερικό μήκος από 8 έως 10 μέτρα εφοδιασμένα με έναν κινητήρα.
3. Φουσκωτά σκάφη με εξωτερικό μήκος από 8 έως 12 μέτρα εφοδιασμένα με δύο κινητήρες.
Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών για την πραγματοποίηση της διοργάνωσης ορίζονται οι 30 συμμετοχές, μέγιστος οι 45 συμμετοχές και ανά κατηγορία, ορίζονται τα 6 σκάφη σαν ελάχιστος αριθμός συμμετοχών. Η προτεραιότητα συμμετοχής καθορίζεται από την ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων που λήγει το μεσημέρι της 16ης Απριλίου 2010.
Το ποσό συμμετοχής ανά σκάφος ορίζεται στις 2.500 € στην περίπτωση που η εταιρία συμμετάσχει με ένα σκάφος και σε 2.000 € στην περίπτωση που η εταιρία συμμετάσχει με περισσότερα του ενός σκάφη.
Το ποσό συμμετοχής καταβάλλεται σε δύο δόσεις, ποσό 1.000 € μαζί με την αίτηση συμμετοχής και το υπόλοιπο έως και την 15η Μαϊου 2010.
Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης του αγώνα τα ποσά συμμετοχής που έχουν κατατεθεί θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες.
Η διαδρομή του αγώνα
Ο τριήμερος αγώνας θα καλύψει συνολική απόσταση 296 ναυτικών μιλίων σε τρία σκέλη, για τα οποία έχει καθοριστεί από τους διοργανωτές μέγιστος χρόνος κάλυψης της απόστασης.
Σκέλος Απόσταση
1. Δέλτα Φαλήρου - Αδάμαντας Μήλου 93 ν.μ.
2. Αδάμαντας Μήλου - Νάουσα Πάρου 103 ν.μ.
3. Νάουσα Πάρου - Δέλτα Φαλήρου 99 ν.μ.
Στο κάθε σκέλος υπάρχουν προκαθορισμένα σημεία διέλευσης και ελέγχου, check points. Στο ειδικό βιβλίο αγώνα που θα διανεμηθεί στα πληρώματα θα υπάρχει αναλυτική παρουσίαση του κάθε σκέλους με γεωγραφικές συντεταγμένες (στίγματα) και επισήμανση πιθανών επικίνδυνων σημείων.
Σε όλο το μήκος των διαδρομών θα βρίσκονται κατανεμημένα τα σκάφη ασφαλείας και υποστήριξης της διοργάνωσης. Για λόγους ασφαλείας συνιστάται στα σκάφη που συμμετέχουν στον αγώνα να μην παρεκκλίνουν της προτεινόμενης από τους διοργανωτές πορείας.
3
Η βαθμολογία
Η θέση κατάταξης κάθε σκάφους στην κατηγορία του θα προκύψει από το άθροισμα των χρόνων όλων των σκελών του αγώνα.
Ο χρόνος κάθε σκάφους θα καταγράφεται ξεχωριστά για κάθε σκέλος και το σκάφος που θα σημειώσει το μικρότερο συνολικό χρόνο θα κατατάσσεται πρώτο στην κατηγορία του. Η χρονομέτρηση αρχίζει με την εκκίνηση του αγώνα από χρονόμετρα που βρίσκονται στο σημείο τερματισμού του κάθε σκέλους, το οποίο σηματοδοτείται με δύο μεγάλες σημαδούρες (πόρτες) έντονου χρωματισμού.
Ο τερματισμός των σκαφών καταγράφεται επίσης από βιντεοκάμερα με ένδειξη ώρας.
Τα αποτελέσματα κάθε σκέλους θα ανακοινώνονται στους συμμετέχοντες δύο ώρες μετά τον τερματισμό κάθε σκέλους. Ο μέγιστος χρόνος κάθε σκέλους έχει υπολογιστεί με μέση ωριαία ταχύτητα 18 κόμβων ως εξής:
1ο σκέλος Δέλτα Φαλήρου - Αδάμαντας Μήλου 93 ν.μ. 5.20' ώρες
2ο σκέλος Αδάμαντας Μήλου - Νάουσα Πάρου 103 ν.μ. 5.45' ώρες
3ο σκέλος Νάουσα Πάρου - Δέλτα Φαλήρου 99 ν.μ. 5.30' ώρες
Τα σκάφη που θα τερματίσουν μετά το μέγιστο προκαθορισμένο χρόνο βαθμολογούνται για το συγκεκριμένο σκέλος με το μέγιστο χρόνο της διαδρομής. Τα σκάφη που θα εγκαταλείψουν βαθμολογούνται με το μέγιστο χρόνο προσαυξημένο κατά 30 πρώτα λεπτά.
Απαραίτητος εξοπλισμός - εφόδια
Τα σκάφη που συμμετέχουν στον αγώνα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα τον παρακάτω περιγραφόμενο εξοπλισμό και εφόδια, ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας:
1. Να είναι εφοδιασμένα με όλα τα εφόδια που προβλέπονται από την άδεια εκτέλεσης πλόων χωρίς τοπικούς περιορισμούς. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στον εφεδρικό κινητήρα για τα μονομήχανα σκάφη, που θα πρέπει να είναι τοποθετημένος με ασφάλεια στη βάση του ή στερεωμένος με ασφάλεια εσωτερικά του σκάφους.
2. Τα μέλη των πληρωμάτων πρέπει να φοράνε κράνος με σήμανση πορτοκαλί ή κίτρινη, στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο και η ομάδα αίματος κάθε αγωνιζόμενου, και να φέρουν σωσίβιο εγκεκριμένο από το ΥΕΝ ή άνω των 150Ν. Όλα τα πληρώματα κατά τον αγώνα θα πρέπει να φοράνε ρουχισμό ο οποίος θα πρέπει να καλύπτει τον κορμό και τα άκρα μέχρι αστραγάλους και καρπούς. Κάθε μέλος του πληρώματος θα πρέπει να έχει μαζί του δύο αιμοστατικές γάζες μαχαίρι και σφυρίχτρα.
3. Κάθε σκάφος πρέπει να διαθέτει εφεδρικό quick stop και όλα τα μέλη του πληρώματος θα συνδέονται με το κεντρικό quick stop.
4
4. Όλα τα σκάφη πρέπει να έχουν VHF το οποίο κατά τη διάρκεια του αγώνα θα λειτουργεί στο κανάλι 69, με εναλλακτικό το κανάλι 74.
5. Το πλήρωμα θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δύο κινητά τηλέφωνα σε αδιάβροχες θήκες.
6. Κάθε σκάφος πρέπει να διαθέτει σχοινί ρυμούλκησης μήκους 30 μέτρων, δεμένο στον κρίκο της πλώρης, ασφαλισμένο στο εσωτερικό του σκάφους.
7. Κάθε σκάφος πρέπει να διαθέτει δύο αντλίες σεντίνας η μία από τις οποίες μπορεί να είναι και φορητή.
8. Κάθε σκάφος πρέπει να διαθέτει δύο συσκευές GPS (μία φορητή και μία σταθερή), οι οποίες θα καταγράφουν την πορεία του σκάφους κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Οι πορείες αυτές θα ελεγχθούν από την επιτροπή αγώνα σε περίπτωση ενστάσεων.
Αν κάποιο σκάφος δεν διατηρήσει τις πορείες του στο GPS και γίνει ένσταση για παρέκκλιση από τα υποχρεωτικά σημεία διέλευσης, αυτή θα γίνει δεκτή από την επιτροπή αγώνα και το σκάφος θα ακυρωθεί για το σκέλος που έχει γίνει η ένσταση.
Οι ενστάσεις θα γίνονται και θα εξετάζονται στο τέλος κάθε σκέλους.
Τα πληρώματα
Κάθε σκάφος έχει διμελές ή τριμελές πλήρωμα, κυβερνήτη και συγκυβερνήτη (-ες). Τα μέλη των πληρωμάτων πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας χειριστού ταχυπλόου. Τα ονόματα των μελών του πληρώματος δηλώνονται εγγράφως στη διοργάνωση μέχρι το μεσημέρι της 16ης Απριλίου. Μαζί με τη δήλωση προσκομίζονται: Φωτοτυπίες των αδειών χειριστού ταχυπλόου σκάφους, ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου, καρδιολόγου και οφθαλμίατρου. Γνωστοποιείται στους διοργανωτές η ομάδα αίματος όλων των μελών του πληρώματος καθώς και τα κινητά τηλέφωνα που θα χρησιμοποιηθούν στον αγώνα. Τα μέλη του πληρώματος συμπληρώνουν σχετική υπεύθυνη δήλωση που θα δοθεί από την διοργάνωση.
Όλα τα μέλη του πληρώματος μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες της ομάδας εναλλασσόμενα χωρίς περιορισμούς στις θέσεις του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη.
Τεχνική υποστήριξη
Οι συμμετέχοντες στον αγώνα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν σκάφη υποστήριξης τα οποία θα μπορούν να παρέμβουν σε περίπτωση μηχανικής ή άλλης βλάβης, κατά την διάρκεια του αγώνα. Τα σκάφη τεχνικής υποστήριξης υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη μεγάλη σημαία χρώματος μπλε, καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα και σε καμμία περίπτωση η παρουσία τους δεν θα πρέπει να παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο τα σκάφη που συμμετέχουν στον αγώνα.
5
Τα σκάφη τεχνικής υποστήριξης που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να δηλωθούν στην διοργάνωση έως τις 15 Μαΐου.
Οι εταιρίες κινητήρων έχουν τη δυνατότητα σε συνεργασία με τοπικούς αντιπρόσωπους και εξουσιοδοτημένα συνεργεία να παρέχουν τεχνική υποστήριξη στα σκάφη του αγώνα, σε ειδικούς χώρους που θα στήσουν στα σημεία προορισμού. Η διοργάνωση θα έχει στη διάθεση των συμμετεχόντων τρέιλερς ή γερανό προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την ανέλκυση σκαφών που έχουν υποστεί βλάβη. Στην περίπτωση ακυβερνησίας σκάφους, ο διοργανωτής οφείλει να το ρυμουλκήσει στο πλησιέστερο λιμάνι ή αλιευτικό καταφύγιο από το σημείο ακυβερνησίας.
Τεχνικός έλεγχος σκαφών
Τα σκάφη που συμμετέχουν στον αγώνα θα πρέπει να βρίσκονται στον φυλασσόμενο χώρο που θα υποδείξει η διοργάνωση δύο μέρες πριν από την έναρξη του αγώνα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος από την τεχνική επιτροπή του αγώνα. Ο έλεγχος αφορά:
1 Τη σωστή εφαρμογή του κανονισμού, όσον αφορά στις προδιαγραφές σκαφών κινητήρων.
2 Την καλή λειτουργία του εφεδρικού κινητήρα για τα μονομήχανα σκάφη και την ασφαλή στήριξη του, στη βάση εφεδρικού κινητήρα ή στο εσωτερικό του σκάφους.
3 Τη σωστή λειτουργία του συστήματος διεύθυνσης του σκάφους.
4 Τη σωστή στήριξη του κινητήρα / -ων (μπρακέτα, σινεμπλόκ, βίδες, κ.λπ.) καθώς και την ασφαλή στήριξη καθισμάτων και κονσόλας.
5 Τον εξοπλισμό και τα εφόδια σκάφους και πληρώματος.
Απαγορεύσεις
Απαγορεύεται η ύπαρξη φορητών δοχείων καυσίμων.
Απαγορεύεται το σκόπιμο ξεφούσκωμα των αεροθαλάμων κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Ποινές - Αποκλεισμός σκαφών - Ενστάσεις
Σκάφη που κατά τη διάρκεια του τεχνικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας και των γενικών κανονισμών, αποκλείονται από τον αγώνα.
Σκάφη που κατά τη διάρκεια του τεχνικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι φέρουν κινητήρα /-ες συνολικής ονομαστικής ιπποδύναμης μεγαλύτερης της αναφερομένης στο CE του κατασκευαστή, αποκλείονται από τον αγώνα.
Στην περίπτωση που αποκλειστεί σκάφος μετά τον τεχνικό έλεγχο, το ποσό συμμετοχής δεν επιστρέφεται.
Αν κάποιος από τους συμμετέχοντες θεωρεί ή έχει βάσιμες υπόνοιες ότι το βάρος αγωνιζόμενου
6
σκάφους διαφοροποιείται σε ποσοστό μεγαλύτερο του -15% από αυτό που αναφέρεται στο CE του κατασκευαστή ή η ιπποδύναμη του κινητήρα/ων του, υπερβαίνει την συνολική ιπποδύναμη που αναφέρεται στο CE του κατασκευαστή, μπορεί να καταθέσει ένσταση έως και μία ώρα πριν από την απονομή των επάθλων. Η ένσταση θα εξεταστεί από την τεχνική επιτροπή του αγώνα την επόμενη μέρα της λήξεως του αγώνα, παρουσία του αγωνιζομένου που κατέθεσε την ένσταση. Μέχρι τότε, το σκάφος θα παραμείνει σε φυλασσόμενο χώρο που θα εξασφαλίσει η διοργάνωση.
Ένσταση επίσης μπορεί να υποβάλει όποιος έχει διαπιστώσει, ότι κάποιο σκάφος έχει παρεκκλίνει από τα υποχρεωτικά σημεία διέλευσης. Σε αυτή την περίπτωση, η επιτροπή αγώνα ελέγχει το ίχνος που έχει καταγράψει το GPS του σκάφους, όπως αναφέρεται και στην παράγραφο (8) του άρθρου « Απαραίτητος εξοπλισμός - εφόδια ».
Ένσταση επίσης μπορεί να καταθέσει κάποιος που θεωρεί ότι αγωνιζόμενο σκάφος έχει διαφοροποιηθεί σε ό,τι αφορά τον υποχρεωτικό εξοπλισμό ή και τον κινητήρα / ες, κατά τη διάρκεια του αγώνα. Σε μια τέτοια περίπτωση, η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή αγώνα σε κάθε σκέλος χωριστά, το σκάφος ελέγχεται και αν διαπιστωθεί παράβαση αποβάλλεται από τον αγώνα.
Για να υποβάλει κάποιος αγωνιζόμενος ένσταση, πρέπει να καταβάλει παράβολο 300 €.
Τα πληρώματα των σκαφών θα πρέπει να επιδεικνύουν κόσμια συμπεριφορά και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των υπευθύνων της διοργάνωσης. Στην περίπτωση όπου μέλη πληρώματος επιδείξουν ανάρμοστη - προκλητική συμπεριφορά ή προβούν σε επικίνδυνες ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν ατύχημα, το σκάφος της ομάδας αποκλείεται από τη διοργάνωση, ύστερα από απόφαση της επιτροπής αγώνα.
Αναβολή του αγώνα
Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει χρονικά την εκκίνηση του αγώνα ή την εκκίνηση σκέλους του αγώνα στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Αν η ΕΜΥ προβλέψει ανέμους έντασης άνω των 6 μποφόρ για τη θαλάσσια περιοχή στην οποία πρόκειται να διεξαχθεί ο αγώνας ή σκέλος αυτού.
2. Αν η ΕΜΥ εκδώσει δελτίο έκτακτων καιρικών φαινόμενων.
3. Για άλλο λόγο ανωτέρας βίας. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει την λήξη του αγώνα στο τέλος του πρώτου ή του δεύτερου σκέλους, αν λόγοι ανωτέρας βίας το επιβάλουν. Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα οι απονομές των επάθλων γίνονται σύμφωνα με την κατάταξη των σκαφών κατά τον τερματισμό του προηγούμενου σκέλους.
Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των σκελών του αγώνα.
7
Xορηγίες
Τα σκάφη θα πρέπει να διαθέτουν ελεύθερο χώρο προκειμένου να τοποθετηθούν τα διαφημιστικά λογότυπα των χορηγών του αγώνα. Ο χώρος αυτός ορίζεται στα 2/3 του κάθε σκάφους, από την πλώρη προς την πρύμνη. Προκειμένου να αξιοποιηθεί το ελεύθερο κατάστρωμα για τις εναέριες λήψεις, θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί τα μαξιλάρια που ενδεχομένως διαθέτει το σκάφος στους χώρους αυτούς. Ο υπόλοιπος χώρος θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή ιδιωτικών χορηγιών.
Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν από την διοργάνωση για τους επίσημους χορηγούς του αγώνα, έτσι ώστε οι ιδιωτικές χορηγίες να μην είναι ανταγωνιστικές των επίσημων χορηγών.
Ενημέρωση
Πριν από την εκκίνηση κάθε σκέλους θα πραγματοποιείται σε χώρο που θα υποδεικνύεται από την διοργάνωση, αναλυτική ενημέρωση των πληρωμάτων από τον Αλυτάρχη του αγώνα και την οργανωτική επιτροπή, προφορικά και έντυπα. Οι ερωτήσεις θα υποβάλλονται μόνο από τον κυβερνήτη κάθε σκάφους. Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης των πληρωμάτων θα ακολουθεί η ενημέρωση των Μ.Μ.Ε.
Αθλοθέτηση
Απονέμονται κύπελλα Γενικής Κατάταξης στο 1ο, 2ο και 3ο σκάφος της Γενικής Κατάταξης ανεξαρτήτως κατηγορίας, σύμφωνα με τη συνολική βαθμολογία που έχουν συγκεντρώσει και στα τρία σκέλη.
Απονέμονται κύπελλα στο 1ο, 2ο και 3ο σκάφος κάθε κατηγορίας του αγώνα, σύμφωνα με τη συνολική βαθμολογία που έχουν συγκεντρώσει και στα τρία σκέλη, με επιπλέον χρηματικό έπαθλο 3.000 € για το 1ο σκάφος κάθε κατηγορίας.
Ειδικές απονομές θα γίνουν επίσης για το κάθε σκέλος της διαδρομής του αγώνα. Συγκεκριμένα, απονέμονται κύπελλα στο 1ο, 2ο και 3ο σκάφος κάθε κατηγορίας, σύμφωνα με την θέση που κατέλαβαν στο συγκεκριμένο σκέλος. Αναμνηστικά συμμετοχής θα λάβουν τα πληρώματα όλων των σκαφών που συμμετέχουν στον αγώνα.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-9213120 περιοδικά Τhalassa –Thalassa Rib.
6932547055 κ. Θεόδωρος Μαυρομμάτης.
6972539911 κ. Σπύρος Πριόβολος.
site: www.thalassatrophy.gr
e-mail: info@thalassatrophy.gr

Powered by Blog - Widget
Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του psarema-skafos.gr και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.
Επιλέξτε «Αποδοχή» ή «Ρυθμίσεις» για να ορίσετε τις επιλογές σας.